Andersson, Lars M., and Ulf Zander (eds.). Tänk om… Nio kontrafaktiska essär
Title trans.: Imagine If… Nine Counterfactual Essays
Summary: Counterfactual articles by historians and journalists, including Kristian Gerner's "Pragvåren år 1968 och Europas enande" Dick Harrison's "Om inte…", Klas-Göran Karlsson's "Sovjetunionen som historiskt alternativ" Göran Larsson's "När söra Sverige åter blev östra Danmark", Uffe Østergård's "Vad hade hänt…", Per T. Ohlsson's "Kennedy och Vietnam", Sverker Oredsson's "Det framgångsrika attentatet mot Hitler den 20 juli 1944", and Staffan Skott's "Om 'Den stora socialistiska Oktoberrevolutionen' aldrig ägt rum", plus an introduction by the editors.
Published: Historiska Media 1999 (9188930521).
Original in: Swedish.